Pogoda

Zegar

Kalendarz

Dzisiaj jest: 1 Listopad 2020    |    Imieniny obchodzą: Dziś jest Wszystkich Świętych

Cytat dnia

Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy tuż przed oczyma. Ludzie nie wierzą w skarby.

 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA PRZY PG SILESIA

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Osób Wykonujących Czynności Dozoru Górniczego, Technicznego oraz Kierujących Zespołami Ludzkimi.

Członkowie ZZ  KADRA  mogą skorzystać z ochrony  ubezpieczeniowej STU Ergo Hestia SA.

 Ubezpieczenie obejmuje:

  • w zakresie podstawowym:

-       odpowiedzialność cywilną osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu, dozoru technicznego, osób kierujących zespołami ludzkimi,  za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone współpracownikom oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych

  w zakresie rozszerzonym:

-       straty poniesione przez ubezpieczonego w związku z zawieszeniem go w czynnościach pracownika dozoru, straty poniesione wskutek zakazu wykonywania określonych czynności,

-       mandaty, grzywny nałożone przez PIP, organy nadzoru górniczego, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcje Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarną oraz Sądy; kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy nałożone na wniosek organów nadzoru lub kierownika zakładu oraz PIP,

-       pokrycie kosztów adwokata reprezentującego interesy ubezpieczonego przed Urzędem Górniczym, PIP lub sądami powszechnymi.

Wysokość sum gwarancyjnych:

Zakres ochrony

Ryzyko

Wariant  I

Wariant  II

Limity [zł]

Limity [zł]

zakres podstawowy

Szkoda zbiorowa

50 000

100 000

Szkoda osobowa

20 000

100 000

Szkoda rzeczowa

10 000

20 000

zakres rozszerzony

Mandaty, grzywny, kary

1 000

3 000

Zawieszenie w czynnościach,

zakaz wykonywania czynności

2 000

20 000

Koszt obrony przez adwokata

5 000

20 000

                                        składka miesięczna od osoby

10 zł

  25 zł

Deklaracja do wariantu I: pobierz

Deklaracja do wariantu II: pobierz

Druk zgłoszenia szkody:pobierz

Nasi partnerzy:    Partner 1      Partner 1      Partner 1       Partner 1

Joomla Templates - by Joomlage.com