Pogoda

Zegar

Kalendarz

Dzisiaj jest: 13 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

Cytat dnia

Zawsze patrz na jasną stronę życia.

 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA PRZY PG SILESIA

 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Osób Wykonujących Czynności Dozoru Górniczego, Technicznego oraz Kierujących Zespołami Ludzkimi.

Członkowie ZZ  KADRA  mogą skorzystać z ochrony  ubezpieczeniowej STU Ergo Hestia SA.

 Ubezpieczenie obejmuje:

  • w zakresie podstawowym:

-       odpowiedzialność cywilną osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu, dozoru technicznego, osób kierujących zespołami ludzkimi,  za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone współpracownikom oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych

  w zakresie rozszerzonym:

-       straty poniesione przez ubezpieczonego w związku z zawieszeniem go w czynnościach pracownika dozoru, straty poniesione wskutek zakazu wykonywania określonych czynności,

-       mandaty, grzywny nałożone przez PIP, organy nadzoru górniczego, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcje Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarną oraz Sądy; kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy nałożone na wniosek organów nadzoru lub kierownika zakładu oraz PIP,

-       pokrycie kosztów adwokata reprezentującego interesy ubezpieczonego przed Urzędem Górniczym, PIP lub sądami powszechnymi.

Wysokość sum gwarancyjnych:

Zakres ochrony

Ryzyko

Wariant  I

Wariant  II

Limity [zł]

Limity [zł]

zakres podstawowy

Szkoda zbiorowa

50 000

100 000

Szkoda osobowa

20 000

100 000

Szkoda rzeczowa

10 000

20 000

zakres rozszerzony

Mandaty, grzywny, kary

1 000

3 000

Zawieszenie w czynnościach,

zakaz wykonywania czynności

2 000

20 000

Koszt obrony przez adwokata

5 000

20 000

                                        składka miesięczna od osoby

10 zł

  25 zł

Deklaracja do wariantu I: pobierz

Deklaracja do wariantu II: pobierz

Druk zgłoszenia szkody:pobierz

Nasi partnerzy:    Partner 1      Partner 1      Partner 1       Partner 1

Joomla Templates - by Joomlage.com